GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Đồng Hới - Quảng Bình

Email:  qbh-donghoi-mnlocninh@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

   

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên:

100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trong đó hơn 80% có trình độ trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với trẻ và phụ huynh.

3. Mục tiêu đào tạo:

- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp yêu cầu đổi mới hiện nay.

- Mục tiêu giáo dục của mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi. Khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học tập ở các cấp học tiếp theo.

4. Phương châm giáo dục:

- “Tiếp tục đổi mới nội dung GDMN theo hướng chú trọng cả chăm sóc-nuôi dưỡng và giáo dục phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi. Phương pháp giáo dục phải tạo hứng thú theo phương châm “chơi mà học”…

- Trẻ đóng vai trò trung tâm trong quá trình học tập và sinh hoạt. Giáo viên đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển của từng trẻ, tạo ra môi trường nhằm kích thích sự phát triển của trẻ một cách toàn diện về các mặt thể chất, nhận thức, tình cảm - xã hội, ngôn ngữ và thẩm mỹ. Trẻ sẽ được phát huy tối đa tính sáng tạo, khả năng tự lập, tự tin vào bản thân, khả năng giải quyết vấn đề.

- Tạo mọi điều kiện và môi trường hoạt động tốt nhất để giảng dạy và chăm sóc trẻ với đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên tận tuỵ, yêu nghề, mến trẻ, toàn tâm toàn ý trong việc chăm sóc và giáo dục toàn diện cho trẻ về: Đức - Trí - Thể - Mỹ.

 - Nhà trường nghiêm túc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ký kết hợp đồng với các chủ hàng cung cấp thực phẩm sạch, có uy tín. Nghiêm túc xây dựng thực đơn nuôi dưỡng khoa học, cân đối các chất, đảm bảo cho trẻ ăn ngon miệng, hết suất và thay đổi thường xuyên các món ăn ngon, phù hợp với trẻ.

- Trẻ được chăm sóc sức khỏe, thể chất tối ưu, phát triển kỹ năng, nhận thức để sẵn sàng cho mọi hoạt động trải nghiệm thực tế. Do đó trẻ sẽ được tạo điều kiện tối đa để trải nghiệm, được tự do khám phá, tìm tòi câu trả lời cho những thắc mắc của mình về thế giới xung quanh

- Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ nhằm đặt nền móng đầu tiên cho việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ và từng bước chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp một vững vàng.

- Nhà trường luôn phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, các ngành các cấp, các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tạo mọi điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt nhất cho các cháu (đẹp, khoa học, hiện đại, phù hợp lứa tuổi..) giúp trẻ tiếp thu một cách tốt nhất.

- Ngoài ra, nhà trường còn liên tục đổi mới về môi trường sư phạm (trong từng lớp và bên ngoài môi trường) tạo môi trường hoạt động rộng thoáng, đẹp, thu hút trẻ hoạt động.

 

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Lộc Ninh